W 25 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu odbył się konkurs recytatorski dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Lisia Góra. Organizatorami konkursu i jednocześnie fundatorami nagród byli tradycyjnie: wójt gminy, p. Arkadiusz Mikuła, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lisiej Górze, p. Edward Kędzierski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu, p. Tadeusz Kozioł.

Za przebieg konkursu, nagłośnienie, dekoracje oraz catering odpowiedzialni byli: Katarzyna Maślanka, Jolanta Kolak, Ewa Kuta, Joanna Ptak oraz Dariusz Augustyn. Konkurs poprowadziła Adrianna Szostak, uczennica VI klasy tutejszej szkoły.

W jury konkursu zasiadły: dr Alicja Płonka – przewodnicząca, p. Teresa Wójtowicz, p. Barbara Gawron i p. Anna Świerczek – przedstawicielki Urzędu Gminy w Lisiej Górze.

W konkursowych zmaganiach wzięło udział 17 recytatorów z kl. I – V szkół podstawowych  oraz 15 recytatorów z klas VI- VIII szkół podstawowych i gimnazjów. Deklamowali po dwa wiersze o charakterze patriotycznym, w tym jeden powstały po 1918 r. Tradycyjnie recytatorzy losowali kolejność wystąpienia, a lista z ich nazwiskami i wylosowanymi numerami spoczęła na stole jury w zaklejonej kopercie. Dzięki temu jurorzy nie znali nazwisk uczestników ani też nie wiedzieli, z jakiej szkoły uczniowie przyjechali. Koperta została otwarta dopiero po przeliczeniu wszystkich przyznanych punktów i ustaleniu miejsc.

Poziom recytacji był wysoki i wyrównany. Po zakończeniu części konkursowej, uczestnicy i ich opiekunowie zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

Jury po kilkuminutowych obradach przyznało miejsca i nagrody.

W kategorii klas I- V szkół podstawowych:

I miejsce – Adrian Surga ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Brzozówce (opiekun: p. Ewa Stępień).

II miejsce – Bartłomiej Ocłoń ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach (opiekun: p. Angelika Klimek)

III miejsce – Milena Bukało ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Brzozówce

(opiekun: p. Ewa Stępień).

W kategorii klas VI – VIII i gimnazjów:

I miejsce – Wiktor Kornaus z klasy gimnazjalnej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu (opiekunowie: p. Jolanta Kolak, p. Katarzyna Maślanka),

II miejsce – Marlena Madej ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu (opiekunowie: p. Katarzyna Maślanka, p. Jolanta Kolak),

III miejsce Klaudia Cichoń z klasy gimnazjalnej przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Jastrząbce (opiekun: p. Grażyna Sipiora).

Organizatorzy serdecznie dziękują uczniom i opiekunom, którzy włożyli wiele trudu i pracy w dobór i przygotowanie doskonałych interpretacji trudnych utworów o tematyce patriotycznej. Zwycięzcom gratulujemy.