Dnia 29 grudnia 2018 r. odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Gminnych Jednostek OSP Lisia Góra. Gospodarzami „Strażackiego Opłatka 2018” byli druhowie z OSP Kobierzyn. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00 mszą św. w kościele parafialnym w Łukowej, której przewodniczył Ksiądz Kanonik Czesław Górka. Homilię poświęconą ciężkiej i oddanej służbie strażaków wygłosił Ksiądz Kapelan Henryk Bielak.

Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Kobierzynie. Przewodniczył mu prezes OSP w Kobierzynie druh Stanisław Wałaszek, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości. W uroczystości uczestniczyły delegacje z jedenastu jednostek OSP z Gminy Lisia Góra oraz zaproszeni goście, a wśród nich byli: z-ca wójta Gminy Lisia Góra Piotr Miotła, przewodniczący rady gminy Ryszard Witek, radny powiatu tarnowskiego Zbigniew Kuta, prezes Zarządu Gminnego OSP RP Józef Schab.

Komendant Gminnego ZOSP RP krótko podsumował mijający rok ciężkiej pracy strażaków. Wyraził podziękowanie i słowa uznania dla codziennego trudu służby strażackiej. Złożył wszystkim przybyłym serdeczne noworoczne życzenia: niegasnącego zapału w realizacji zamierzeń, zadowolenia i radości z wykonywanej pracy zawodowej, poczucia bezpieczeństwa, spokoju i dostatku oraz serdeczności otaczających ludzi.

Spotkanie zakończyło łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Całości dopełniła kolacja. Świąteczny nastrój wypełnił wspólny śpiew kolęd.