Ciężkie ołowiane chmury zbierały się nad miastem, a wiatr co rusz targał otwartymi skrzydłami okien. Czas pracy mijał mi na analizie przyczyn wypadków zgłaszanych do naszej Placówki. Niewłaściwe obuwie, śliskie i nierówne podłoże, uszkodzona drabina, lekceważenie podstawowych zasad BHP, bałagan…. Nagle, milczący już dobrą chwilę biurkowy telefon  głośnym dzwonkiem przerwał panującą w biurze ciszę. Zgłoszenie wypadku. Poszkodowana została uderzona rogiem przez krowę, doznając urazu żeber.

Kolejnego dnia po przyjęciu zgłoszenia  wyruszyłem na miejsce zdarzenia. Niewielka obora, a w niej 16 dojnych krów i widoczny codzienny, żmudny trud rolniczki, która wraz z mężem prowadzi niewielkie gospodarstwo. Na pierwszy rzut oka, zwierzęta mają zbyt mało miejsca i tłoczą się w pomieszczeniu. Do wypadku doszło kiedy poszkodowana przechodziła pomiędzy krowami podczas dojenia. Jak sama stwierdziła, poruszała się szybko i nerwowo, chcąc jak najszybciej zakończyć pracę w oborze. Nie uprzedzała zwierząt głosem o swojej obecności. Jak ustaliłem w toku postępowania powypadkowego, krowa która zaatakowała rolniczkę była w rui, a poszkodowana nie zachowała ostrożności pracując w jej pobliżu.

Podczas pracy ze zwierzętami zawsze należy zachować ostrożność. Dotyczy to szczególnie  zwierząt dużych i silnych jak bydło czy trzoda chlewna. Bardzo ważne jest też aby dbać o ich dobrostan. Zbyt małe, źle przewietrzane obory, chlewy czy stajnie w których panuje zbyt wysoka temperatura mogą być przyczyną stresu i nieprzewidywalnych zachowań naszych podopiecznych. Pamiętajmy, że zwierzęta bardzo łatwo spłoszyć również nieznanym im, a głośnym dźwiękiem. Szczególną uwagę należy poświęcić zwierzętom chorym i w rui.

Oględziny miejsca wypadku zakończyłem rozmową z poszkodowaną na temat kampanii prewencyjnych realizowanych przez KRUS:

  • „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz” – zwracającą uwagę na zagrożenia wypadkami z udziałem zwierząt,
  • „Rola rolnika, by upadku unikał” – wskazującą na zagrożenia związane z upadkami,
  • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” – odnoszącą się do zagrożeń związanych z wypadkami z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych,
  • „Rolniku, nie daj się kleszczom” – jej celem jest profilaktyka chorób odkleszczowych,
  • „Kości i stawy to też rolnika sprawy” – wskazującą na przyczyny urazów układu ruchu.

Wszystkie powyższe kampanie prewencje realizowane są na co dzień zarówno przez pracowników Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie jak i  podległych mu Placówek Terenowych.