VIII Sesja Rady Gminy Lisia Góra była szczególna dla Pana Edwarda Kędzierskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lisiej Górze. Wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła oraz Rada Gminy, na czele z przewodniczącym Panem Ryszardem Witkiem, podziękowali dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Edwardowi Kędzierskiemu, za 30 lat wytężonej pracy na rzecz lokalnej społeczności i krzewienia kultury w naszej gminie.
Te wszystkie lata to niezliczona liczba imprez, uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych, nad którymi pieczę sprawował Edward Kędzierski. Trzeba wspomnieć również o różnych konkursach dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Do wyrazów uznania załączamy życzenia dalszych lat owocnej współpracy.