Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

GMINA LISIA GÓRA
z@wsze po drodze

105

km2 powierzchni

15 271

mieszkanców

242

wydarzeń rocznie

Zapraszamy na Dożynki Gminne Lisia Góra 2018

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 800 w pokoju nr 21 Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad:  Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Ustalenie porządku obrad. Ocena przygotowania placówek […]

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 23 sierpnia 2018 roku na godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.  Proponowany porządek obrad: Otwarcie […]

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2018

Zwrot podatku akcyzowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z […]

Boisko sportowe przy szkole podstawowej w Nowych Żukowicach ukończone.

Od dziś można już korzystać z nowego boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Nowych Żukowicach. Oficjalnie otwarcie boiska odbędzie się we wrześniu wraz z pierwszym dzwonkiem, jednak już teraz serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektu.

Dofinansowanie dla Gminy Lisia Góra z programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Wniosek Gminy Lisia Góra na Otwartą Strefę Aktywności (OSA) został pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w wysokości 25 000,00zł. Zaplanowany do realizacji kompleks OSA stanowić będzie ogólnodostępną, wielofunkcyjną, plenerową strefę aktywności. Powstała strefa skierowana będzie do różnych grup […]

INFORMACJA – PROGRAM „DOBRY START” – 300 PLUS, Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż w tut. ośrodku pomocy należy składać wnioski o jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu „Dobry Start”.            Wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną. Wniosek należy złożyć do […]

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 3/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów […]

Ćwiczenia zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Żukowicach

W Starych Żukowicach odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. Brało w nich udział 7 jednostek z terenu gminy podzielonych na dwie grupy. Jedna grupa działała przy pożarze budynku zespołu szkół natomiast druga przy wypadku drogowym za remizą. Po skończeniu działań obie grupy zamieniły się miejscami. Druhowie biorący udział w zadaniach nie wiedzieli […]

Bezpłatne porady dla mieszkańców gminy Lisia Góra

Wójt Gminy Lisia Góra informuje o
Bezpłatnych poradach prawnych

Porady udzielane są w każdy
czwartek w godz.:

8:00 - 9:30

w pokoju nr. 22

Nadchodzące wydarzenia

Ważne informacje urzędowe

Przydatne linki

Pogoda

Pogoda Lisia Góra z serwisu
Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top