Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Aktualizacja danych w bazie ewidencji podatkowej prowadzonej dla Gminy Lisia Góra

 

Urząd Gminy w Lisiej Górze

 

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

   Adres:       Urząd Gminy w Lisiej Górze, ul.1-go Maja 7, 33-140 Lisia Góra

   Telefon:    (14) 678 46 78

   Fax:          (14) 678-42-49

   NIP         873-15-23-030

   REGON   000537800

   Nr konta: 61859100070110000003290032

   Godziny pracy: 8.00 – 17.00 w poniedziałki

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 14.30 w piątki

   strona:      www.lisiagora.pl

   e-mail:      podatki@lisiagora.pl

I.  Nazwa usługi    Aktualizacja danych w bazie ewidencji podatkowej prowadzonej dla    Gminy Lisia Góra
II.  Podstawa  prawna    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z póź. zm.).
III.   Wydział    załatwiający sprawę    Referat Podatków,

pokój nr 1,
tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

IV. Wymagane dokumenty wniosek podatnika o zmianę adresu

wniosek o zmianę danych osobowych

V. Opłaty Brak, chyba, że strona działa przez pelnomocnika wymagane jest złożenie dokumentu  stwerdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii- podlega opłacie skarbowej w kwocie 17.00 zł, ale ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia w tym zakresie.
VI. Termin załatwienia sprawy Aktualizacja danych dokonuje się bez zbędnej zwłoki. Z zastrzeżeniem, że organ podatkowy przed dokonaniem aktualizacji może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
VII. Tryb odwołania    Brak
VIII. Inne    Brak
Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top