Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 800 w pokoju nr 21 Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad:  Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Ustalenie porządku obrad. Ocena przygotowania placówek […]

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 23 sierpnia 2018 roku na godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.  Proponowany porządek obrad: Otwarcie […]

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2018

Zwrot podatku akcyzowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z […]

Dofinansowanie dla Gminy Lisia Góra z programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Wniosek Gminy Lisia Góra na Otwartą Strefę Aktywności (OSA) został pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w wysokości 25 000,00zł. Zaplanowany do realizacji kompleks OSA stanowić będzie ogólnodostępną, wielofunkcyjną, plenerową strefę aktywności. Powstała strefa skierowana będzie do różnych grup […]

INFORMACJA – PROGRAM „DOBRY START” – 300 PLUS, Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż w tut. ośrodku pomocy należy składać wnioski o jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu „Dobry Start”.            Wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną. Wniosek należy złożyć do […]