Aktualności

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Do 29 maja ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Jaka pomoc i […]

Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych – obszar d

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.  Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości […]

Informacja dot. kwarantanny domowej w Gminie Lisia Góra.

Niniejszym informujemy, iż na terenie Gminy Lisia Góra obecnie przebywa 68 osób w domowej kwarantannie.  Na chwilę obecną nie ma żadnej potwierdzonej informacji o osobie chorej na COVID-19 w Gminie Lisia Góra.

Nie żyje były Radny Rady Gminy Jacek Niedojadło

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jacka Niedojadło Radnego Rady Gminy Lisia Góra kadencji 2010 – 2014 (2013-2014 Przewodniczący Rady Gminy) oraz 2014-2017. Sołtysa sołectwa Pawęzów w latach 2007 – 2019. Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składają: Wójt Gminy Lisia Góra wraz z pracownikami, Radni Rady Gminy oraz Sołtysi.

Informacja dla przedsiębiorców: Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Zwolnienie małych firm, zgłaszających […]

Informacja dotycząca organizacji komunikacji publicznej na terenie gminy Lisia Góra

Od dnia 24 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzono ograniczenia w sposobie organizacji transportu zbiorowego. Dlatego firmy „ARAMIS” oraz „M-Trans” poinformowały Wójta Gminy Lisia Góra o zawieszeniu kursów autobusów komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Lisia Góra. W celu zabezpieczenia możliwości skorzystania z komunikacji zbiorowej Wójt Gminy zawarł dodatkowe umowy o świadczenie usług w zakresie […]

Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Urząd Gminy w Lisiej Górze informuje, że są przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lisia Góra w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane po uprzednim telefonicznym – 14-6784-886, 14-6784-678 lub mailowym – ug@lisiagora.pl uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Urzędu, […]

Setne urodziny mieszkanki Lisiej Góry.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie możemy zapomnieć o szczególnych, setnych urodzinach naszej mieszkanki Pani Anieli Masłowskiej z Lisiej Góry. Pani Anielu, składamy Pani najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu w każdy dzień oraz pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków.

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu od 24 marca 2020r

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Małopolskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, od dnia 24 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Lisia Góra wprowadzona zostaje zasada, że osobiste stawiennictwo w urzędzie jest możliwe jedynie w przypadkach szczególne uzasadnionych. Odbywać […]