Aktualności

Zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami

W związku z nasilającym się zjawiskiem porzucania odpadów oraz ich nielegalnego deponowania na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz na posesjach osób prywatnych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który w łatwy i sprawny sposób umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska. Elektroniczny formularz umożliwia każdemu obywatelowi zgłoszenie […]

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Miejscowości : LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ ODPADY WIELKOGABARYTOWE,  SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE,  SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE,  SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE,  SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY   ODPADY WIELKOGABARYTOWE,  SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY   ODPADY WIELKOGABARYTOWE,  SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZACZARNIE          21          BRZOZÓWKA […]

ELIMINACJE PUCHARU WÓJTA GMINY LISIA GÓRA

            W minioną sobotę 24 lipca na obiektach w Nowej Jastrząbce i Zaczarniu odbyły się eliminacje do piłkarskiego turnieju o Puchar Wójta Gminy Lisia Góra. Na boisku w Nowej Jastrząbce spotkały się drużyny: KS Nowa Jastrząbka – Żukowice, FC Pawęzów oraz Orzeł Lisia Góra. Natomiast Zorza Zaczarnie gościła u siebie drużyny z Łukowej i Śmigna. […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Znak sprawy: B.6840.2.8.2020                                                      Lisia Góra, 23 lipca 2021 r.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2020 r. poz. 1990 z p.zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XIX/240/2020 Rady Gminy Lisia Góra z […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Znak sprawy: B.6840.2.4.2020                                                      Lisia Góra, 23 lipca 2021 r.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2020 r. poz. 1990 z p.zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XIX/241/2020 Rady Gminy Lisia […]

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 294/15 obręb Nowa Jastrząbka objętej KW nr TR1T/00065548/2

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości uprzejmie informuję, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 294/15 o pow. 0,10 ha, położonej w m. Nowa Jastrząbka, gmina Lisia Góra, objętej KW Nr TR1T/00065548/2 […]

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 114/1 obręb Stare Żukowice objętej KW nr TR1T/00044224/2

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości uprzejmie informuję, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114/1 o pow. 0,16  ha, położonej w m. Stare Żukowice, gmina Lisia Góra, objętej KW Nr TR1T/00044224/2 będącej własnością […]

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) […]