Aktualności

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 3/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów […]

Ćwiczenia zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Żukowicach

W Starych Żukowicach odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. Brało w nich udział 7 jednostek z terenu gminy podzielonych na dwie grupy. Jedna grupa działała przy pożarze budynku zespołu szkół natomiast druga przy wypadku drogowym za remizą. Po skończeniu działań obie grupy zamieniły się miejscami. Druhowie biorący udział w zadaniach nie wiedzieli […]

Zbiórka wyrobów azbestowych.

Wójt Gminy Lisia Góra informuje mieszkańców  że wzorem lat ubiegłych  planowana jest zbiórka i wywóz wyrobów azbestowych /w tym eternitu/. Osoby posiadające takie wyroby proszone są o ich zgłoszenie na drukach które można pobrać w UG Lisia Góra pok. 3 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra ug@lisiagora.pl zakładka zbiórka azbestu na terenie gminy. […]

Podziękowania

W imieniu Mieszkańców naszej Gminy, całego Urzędu oraz swoim własnym, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom IV Wielkiego Letniego Pikniku w Lisiej Górze. Firmie ALUMAX, firmie LISPOL, firmie Dom Handlowy SOLO, firmie ANPOL, firmie ASPERGO, firmie MARCOLA, firmie LIDL, firmie NISSAN NOVELLUS, firmie CZARMET, Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu oddział w Lisiej Górze, firmie Pab-Trans, Państwu Jadwidze i […]

Utrudnienia na drodze krajowej nr 73

Jak informują drogowcy zakończono frezowanie nawierzchni na odcinku 1,5 km w Lisiej Górze na DK73. Nie ma już tam ruchu wahadłowego. Korki. Fot. arch. B. Maziarz Na trasie obowiązuje teraz ograniczenie prędkości do 50km/h. Drogowcy wrócą tam w poniedziałek. Wtedy rozpocznie się  ścinanie poboczy, które będzie wymagało wprowadzenia ponownie ruchu wahadłowego – utrudnienia potrwają do wtorku. Od […]

Tłumy ludzi na Wielkim Letnim Pikniku

Już po raz czwarty odbył się Wielki Letni Piknik w Lisiej Górze. Impreza z roku na rok rozrasta się i przyciąga rzesze ludzi, nie tylko z terenu gminy Lisia Góra. Tak było i tym razem, mimo, iż aura nie dopisała. – Cieszę się, że tak wiele osób uczestniczyło w Pikniku– mówi Arkadiusz Mikuła, wójt gminy […]