Aktualności

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Łukowej mogą już oficjalnie korzystać z bojowego Mercedesa.

Uroczystość związana z oficjalnym przekazaniem do służby nowego pojazdu rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w kościele w Łukowej, skąd barwny korowód strażaków i samochodów z gminnych jednostek OSP przemaszerował na plac przez remizą w Łukowej. – OSP w Łukowej należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To duża odpowiedzialność i zobowiązanie. Jako samorząd staramy się wspierać […]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 dla mieszkańców gminy LISIA GÓRA

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 dla mieszkańców gminy LISIA GÓRA. Program potrwa do czerwca 2019 roku. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła […]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regionalny Program Stypendialny 2018/2019   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 I. Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój […]

W 100 – lecie niepodległości, czyli VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w Zaczarniu

W 25 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu odbył się konkurs recytatorski dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Lisia Góra. Organizatorami konkursu i jednocześnie fundatorami nagród byli tradycyjnie: wójt gminy, p. Arkadiusz Mikuła, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lisiej Górze, p. Edward Kędzierski oraz dyrektor Szkoły […]

Podpisana umowa na budowę chodnika w Nowych Żukowicach

Wójt Arkadiusz Mikuła podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej przy drodze gminnej „do szkoły” w Nowych Żukowicach. Wykonawcą robót jest firma BRUK-TRANS Józef Pinas.

Do 08.10.2018 r. trwa nabór do Projektu Małopolska NIANIA 2.0

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” CEL […]

Akcja „EDWARD” w przedszkolu w Lisiej Górze

Dnia 19 września odbyła się na terenie naszego kraju ogólnoeuropejska akcja policji na drogach „Edward” („Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach”). Akcja „Edward” promowała „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli zero śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 19 września.  Oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach , miała również na […]

Jubileusz 50 lecia małżeństw w gminie Lisia Góra

W niedzielę 23 września br. 16 par z naszej gminy (rocznik 1967) świętowało jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego. Ta wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Śmignie, podczas której Jubilaci wraz ze swoimi rodzinami dziękowali Bogu za wspólnie przeżyte 50 lat. Po nabożeństwie Jubilatów wraz z rodzinami, chlebem i solą przywitali w Gminnym […]