Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego – edycja letnia

Z przykrością informujemy, iż w związku z bardzo niskim poziomem nadesłanych zdjęć w konkursie „Pocztówka z Lisiej Góry – edycja letnia”  jury konkursowe zdecydowało nie przyznawać głównych nagród pieniężnych. Zdjęcia nie odwzorowywały letniej pory roku i jej atutów, były nieostre i często rozmazane. Jury przyznało jedynie wyróżnienie p. Dominice Olszówce. Jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa w […]

Informacje dotyczące stypendiów o charakterze socjalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, że wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra  na rok szkolny 2017/18 należy składać w terminie do 15 września 2017 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Lisiej  Górze pok. nr 12a w godzinach pracy Urzędu. zgodnie z ustawą […]

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

§1 Postanowienia ogólne Projekt realizowany jest od 14.09.2017 roku do 31.12.2019 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół […]

Rozpoczęcie roku szkolnego.

W tym roku Wójt Arkadiusz Mikuła gościł na rozpoczęciu roku szkolnego w Pawęzowie. Pierwszy dzwonek w tej placówce był wyjątkowy, gdyż decyzją Rady Gminy szkoła została przekazana samorządowi gminnemu. W uroczystości wzięło udział w sumie kilkudziesięciu uczniów, którym w dużej liczbie towarzyszyli rodzice.

TURNIEJ W PIŁKĘ SIATKOWĄ

W dniu 29 sierpnia 2017 r. w godz. 18:00 – 21:00  na obiekcie sportowym „ORLIK” w Starych Żukowicach odbył się turniej sportowy w piłkę siatkową. Turniej ten został zorganizowany  dla mieszkańców Gminy Lisia Góra od 14 roku życia zarówno kobiet jak i mężczyzn. Do rywalizacji w zawodach przystąpiło 5 drużyn z następujących miejscowości : Stare […]

„Złoty” Jubileusz, 50 – lecia kapłaństwa naszego rodaka księdza prałata Kazimierza Starca oraz odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej w Zaczarniu

W niedzielę 3.IX.2017 roku nasza parafia przeżywała Uroczystość odpustową ku czci świętej patronki – Matki Bożej Bolesnej. Tegoroczny odpust był powiązany ze „złotym” Jubileuszem kapłaństwa naszego Rodaka ks. prałata Kazimierz Starca. Warto bliżej poznać życie Czcigodnego Księdza Jubilata. Ks. prałat urodził się dnia 10.IV1942 roku w Zaczarniu. 6 dni później został ochrzczony w kościele w […]

Rajdem po Lisiej Górze

Już po raz trzeci na terenie naszej gminy gościły ekipy rajdowe w ramach SUPER RALLY –rajdów, w których uczestnicy pokonują odcinki specjalne na Quadach, motocyklach, SSV i samochodach terenowych. Cała, trzydniowa impreza odbywała się pod honorowym patronatem Wójta gminy Lisia Góra – Arkadiusza Mikuły. W tegorocznej edycji zawodnicy startowali w  następujących klasach:  Moto, Quad 2×4, […]

Wycofanie naboru wniosków nr 5 oraz nr 6.

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa informuje, iż nabór wniosków: nr 5 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,  nr 6 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej  zostaje wycofany do czasu […]