Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż w Urzędzie Gminy można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Porady udzielane będą nieodpłatnie:
  • poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00
  • czwartki w godzinach 8.00 – 12.00
  • piątki  w godzinach  8:00 – 12:00,  pokój nr 21  (I piętro).

Od stycznia 2019 roku pomoc przysługuje osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Rejestracja telefoniczna – 14 68 83 327 (Starostwo Powiatowe w Tarnowie) lub 14 678 46 78 wew. 111 (Urząd Gminy w Lisiej Górze)