Rozpoczęła się długo oczekiwana dla mieszkańców budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Brniu.