Podczas niedzielnej burzy ucierpiało bardzo dużo gospodarstw domowych w naszej gminie. Nawałnica zniszczyła kilkanaście dachów, podtopione zostały piwnice i budynki mieszkalne, połamane drzewa i uszkodzone ogrodzenia, bardzo ucierpiały również uprawy.

Na miejscach zniszczeń były wszystkie jednostki OSP z naszej gminy, z gminy Skrzyszów, z gminy Czarna oraz Państwowa Straż Pożarna. W związku z uszkodzonymi słupami energetycznymi i przerwami w dostawie prądu kilkanaście razy interweniowało pogotowie energetyczne.

Serdeczne podziękowania za pomoc należą się wszystkim druhom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lisia Góra na czele z Panią Katarzyną Cygan- Augustyńską, OSP Skrzyszów, OSP Czarna, Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, sołtysom, radnym, pracownikom Urzędu Gminy, Gminnemu Centrum Kultury w Śmignie, dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłówce- Wałkach oraz stacji Orlen za przygotowanie ciepłych posiłków.

Mieszkańców, którzy ponieśli szkody na budynkach oraz rolnych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w celu uzyskania pomocy.