Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Dla mieszkańców

Podpisanie umowy na budowę PSZOK w Lisiej Górze

W dniu 23 października 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lisiej Górze” Gmina Lisia Góra pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości sięgającej blisko 825 tys złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Inwestycja realizowana będzie w systemie […]

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Lisia Góra na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych!

Urząd Gminy w Lisiej Górze, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze, (sala narad), ul. 1-go Maja 7, 33-140 Lisia Góra, w czwartek 14 listopada 2019 r. w godzinach od 09.00 […]

Gotuj po hiszpańsku z nami!

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi już VIII nabór do projektu „Gotuj po hiszpańsku II” w ramach Funduszu Europejskiego. Zapraszamy osoby: w wieku 18-35 lat, zamieszkałe w Małopolsce, nieuczące się, pozostające bez pracy. Chcesz poszerzyć wiedzę kulinarną i zaznać smaków Walencji? Zgłoś się! https://gotujpohiszpansku.pl/zglos-sie/ Zapewniamy: – KURS J. HISZPAŃSKIEGO i przygotowanie przed wyjazdem – […]

Dofinansowanie dla OSP Nowa Jastrząbka

W związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2019” oraz wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu „ Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” jednostka OSP […]

Pożegnanie Pani Dyrektor Biblioteki

Po 28 latach pracy na stanowisku kierowniczym Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze Pani Lucyna Gancarz przechodzi na emeryturę. Pani Lucyna była dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej od 1991 roku. Przez wszystkie lata swojej pracy z ogromną pasją i zaangażowaniem wykonywała powierzone Jej obowiązki. Dbała o to, aby biblioteka stale się rozwijała. Dziękujemy Pani za wieloletnią […]

Zbiórka darów świątecznych dla Rodaków mieszkających na Kresach oraz dla osób bezdomnych

Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich zaprasza do udziału  w zbiórce darów dla Polaków mieszkających na Kresach oraz osób bezdomnych. Będzie to, nie tylko świąteczny upominek, ale również wyraz pamięci o tych, którzy nie z własnego wyboru muszą żyć na obcej ziemi. Na Kresach Wschodnich żyje […]

Pomagajmy !!!!! – zbieramy nakrętki dla Oliwki

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Łukowej bierze udział w zbiórce nakrętek na szczytny cel – dla Oliwki chorej na Rdzeniowy Zanik Mięśni. Jeśli masz ochotę pomóc to przyłącz się do naszej akcji. Przyjmiemy każdą ilość. Nakrętki można składać w budynku naszej szkoły u pani woźnej. Nie bądź obojętny, pomóż!

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top