Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Dla mieszkańców

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2018

Zwrot podatku akcyzowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z […]

Dofinansowanie dla Gminy Lisia Góra z programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Wniosek Gminy Lisia Góra na Otwartą Strefę Aktywności (OSA) został pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w wysokości 25 000,00zł. Zaplanowany do realizacji kompleks OSA stanowić będzie ogólnodostępną, wielofunkcyjną, plenerową strefę aktywności. Powstała strefa skierowana będzie do różnych grup […]

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 3/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów […]

Zbiórka wyrobów azbestowych.

Wójt Gminy Lisia Góra informuje mieszkańców  że wzorem lat ubiegłych  planowana jest zbiórka i wywóz wyrobów azbestowych /w tym eternitu/. Osoby posiadające takie wyroby proszone są o ich zgłoszenie na drukach które można pobrać w UG Lisia Góra pok. 3 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra ug@lisiagora.pl zakładka zbiórka azbestu na terenie gminy. […]

Znaleziono klucze!!!

Znaleziono klucze na ulicy Rolniczej przy Urzędzie Gminy! Klucze do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy.

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top