Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Dla mieszkańców

UWAGA STYPENDIUM !!!!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LISIEJ GÓRZE INFORMUJE, IŻ WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO BĘDZIE W DNIU 25 CZERWCA 2018 R. W KASIE GOPS W GODZ OD 10.00 DO 13.30              PRZED ODBIOREM STYPENDIUM PROSIMY O ODBIÓR DECYZJI W POK. NR 12 A (PEŁNOLETNIE DZIECI OSOBIŚCIE ODBIERAJĄ DECYZJE I STYPENDIUM).                                                  Dyrektor i pracownicy GOPS Lisia […]

„Małopolski Tele-Anioł” w Lisiej Górze

Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła podpisał list intencyjny z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie przystąpienia Gminy Lisia Góra do projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Małopolski Tele-Anioł to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. W ramach […]

„Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza osoby chętne do otrzymania wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie: „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 11.06.2018 r. – 15.06.2018 r. w godzinach 9.00-15.00 w Biurach Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów – II piętro. ZAPRASZAMY OSOBY : • bierne […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 8/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR,  przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 6/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego […]

e-Senior

Na terenie gminy Lisia Góra, Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej rozpoczyna realizację projektu „Małopolski e-Senior”. Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu wśród seniorów. – Projekt odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – podkreśla Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra. W ramach projektu […]

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top