Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Dla mieszkańców

Zmarł ks. Eugeniusz Olech – Honorowy Obywatel Gminy Lisia Góra, emerytowany proboszcz parafii Łukowa, emeryt w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Msza święta w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie w czwartek (21 lutego) o godz. 9.00. Wprowadzenie ciała śp. Ks. Eugeniusza do kościoła parafialnego w Łukowej w czwartek (21 lutego) o godz. 12.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Łukowej w piątek (22 lutego) o godz. 13.00, po której ciało Zmarłego […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR,  przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie […]

Zaproszenie na Akcję Krwiodawstwa

AKCJA KRWIODAWSTWA 17 MARCA 2019 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00    Akcja odbędzie się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce    Zapraszamy!!!

Sołtysi z nominacjami

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Lisia Góra 11 osób otrzymało oficjalne zaświadczenia o wyborze na stanowisko Sołtysa. Wcześniej – 20 stycznia – w gminie odbyły się wybory na Sołtysa i do Rad Sołeckich. Wybory odbyły się zgodnie z prawem. Głosowano w lokalach wyborczych, nad prawidłowym przebiegiem czuwały komisje wyborcze. Kampania wyborcza była spokojna, najwięcej kandydatów […]

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top