Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Dla mieszkańców

Informacja o pożyczkach udzielanych przez KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchamia możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie na poziomie 2,85% w skali roku, sześcioletni okres spłaty, […]

Spotkanie konsultacyjne – rozpoczęcie działalności pozarolniczej

„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” Zapraszamy na Spotkanie konsultacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku na wsparcie do rozpoczęcia działalności pozarolniczej 17 października, w godz. 13.00 – 15.00 Kraków, ul. Promienistych 1 sala konferencyjna II p. Na pytania odpowiadać będą konsultanci ARiMR

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Łukowej mogą już oficjalnie korzystać z bojowego Mercedesa.

Uroczystość związana z oficjalnym przekazaniem do służby nowego pojazdu rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w kościele w Łukowej, skąd barwny korowód strażaków i samochodów z gminnych jednostek OSP przemaszerował na plac przez remizą w Łukowej. – OSP w Łukowej należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To duża odpowiedzialność i zobowiązanie. Jako samorząd staramy się wspierać […]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 dla mieszkańców gminy LISIA GÓRA

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 dla mieszkańców gminy LISIA GÓRA. Program potrwa do czerwca 2019 roku. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła […]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regionalny Program Stypendialny 2018/2019   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 I. Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój […]

Do 08.10.2018 r. trwa nabór do Projektu Małopolska NIANIA 2.0

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” CEL […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 9/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR,  przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów […]

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top