Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Dla mieszkańców

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020 O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Od 02.09.2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisiej Górze będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać do 15.09.2019 r. w godzinach pracy Ośrodka, pok. 12 a.       Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać […]

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem!

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego   Urzędy Miast i Gmin  Powiatu Tarnowskiego                  RKiSO.5520.47.2019                                                            Tarnów, dnia  02  września  2019 r.   Ostrzeżenie   meteorologiczne  Nr  174 Nazwa biura Biuro  Prognoz  Meteorologicznych  w  Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/2 Obszar Powiat   tarnowski Ważność (cz. urz.) od godz. 10:00 dnia 02.09.2019 do godz. 18:00 dnia 02.09.2019 Prawdopodobieństwo wystąpienia […]

Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego

WAŻNA   INFORMACJA : W związku z Zarządzeniem Prezesa Rdy Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r . w sprawie wprowadzenie stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23:59  w p r o w a d […]

Podpisanie umowy na realizację zadania pn „Przebudowa dróg transportu rolnego w miejscowości Lisia Góra”

W dniu 26 sierpnia 2019 roku w budynku Urzędu Gminy w Lisiej Górze podpisano umowę na realizację zadania pn „Przebudowa dróg transportu rolnego w miejscowości Lisia Góra”: W ramach zadania zostanie wykonana: Przebudowa drogi transportu rolnego  działka nr 845/4, 845/1 w miejscowości Lisia Góra Przebudowa drogi transportu rolnego – działka nr 2542/2 w miejscowości Lisia Góra […]

I Gminne Święto Chleba

Tegoroczne dożynki w gminie Lisia Góra odbyły się pod hasłem I Gminne Święto Chleba. Gospodarzem imprezy było sołectwo Pawęzów ze starostami Pawłem i Martą Wałaszek na czele. Po uroczystej mszy św. w barwnym korowodzie, prowadzonym przez Sanktuaryjną Orkiestrę Dętą z Tuchowa, wieńce dożynkowe zostały przeniesione na stadion i zaprezentowane przez poszczególne sołectwa. Starostowie przywitali wójta […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 12/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego […]

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top