Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Dla mieszkańców

Ostrzeżenie meteorologiczne – upał

 Powiatowe  Centrum  Zarządzania Kryzysowego             Urzędy Miast i Gmin                                                                                                          Powiatu Tarnowskiego                    RKiSO.5520.25.2019                                                            Tarnów, dnia  10.06.2019 r.   Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 105 Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2 Obszar Powiat tarnowski Ważność (cz. urz.) Od: 2019-06-10 12:00 Do: 2019-06-12 20:00 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90% Przebieg […]

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2019r.

Terminy wywozu odpadów – Drugie półrocze 2019 r. Odbiór odpadów od godz.7.00 do 20.00   Miejscowości: LISIA GÓRA ulice: Jaracza, Południowa, Długa, Mielecka, Szkolna, NOWE ŻUKOWICE Miesiąc Data wywozu   zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy segregowane worek niebieski (papier) LIPIEC 19 30   SIERPIEŃ 9,30 27   WRZESIEŃ 20 30 30 PAŹDZIERNIK 11 28 […]

Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego na drogi transportu rolnego

Gmina Lisia Góra pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego na drogi transportu rolnego. Otrzymana dotacja to 150 000zł. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg, a następnie wyłoniony wykonawca na realizację zadania. Zakończenie robót przewidziane jest na koniec września. Dzięki pozyskanym środkom polepszą się warunki dojazdu mieszkańców do pól i gospodarstw rolnych.

Przedłużone zapisy na bieg do 7 czerwca!

Przypominamy, iż nieopłacenie składki w wysokości 5 zł skutkuje wykreśleniem z listy startowej. Zapisy i wpłaty na bieg na stronie www.chronotex.pl Zapisy na rajd rowerowy: 146784886 w.111 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy

Trwa nabór chętnych osób do VI edycji projektu „Proaktywni na plus”

JESTEŚ OSOBĄ BEZ ZATRUDNIENIA W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ ? Zwiększ swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe! Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus” W Tarnowie rusza nabór do VI edycji projektu „Proaktywni na plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników […]

„Mecenat Małopolski” dla Lisiej Góry

W ramach konkursu „Mecenat Małopolski” Województwa Małopolskiego Gmina Lisia Góra otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. Po raz pierwszy zorganizowana zostanie folklorystyczna impreza plenerowa „Gminne Święto Chleba”. W ramach zadania przeprowadzone zostaną, także warsztaty kół gospodyń wiejskich w dziedzinie pieczenia chleba. Celem projektu jest przede wszystkim promowanie lokalnych tradycyjnych produktów jakimi są chleb na zakwasie, […]

Promesa Małopolskie Remizy 2019 dla Lisiej Góry

W dniu 28 maja w tarnowskim Ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie promes Małopolskie Remizy 2019. Gmina Lisia Góra dostała  dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 48 000 zł na realizację prac remontowo-budowlanych w remizie OSP w Lisiej Górze. Na rozbudowę remizy wpłynęła m.in.  konieczność garażowania samochodu bojowego – cysterny. Prace budowlane zaplanowane do wykonania dotyczą […]

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top