Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Dla przedsiębiorców

Informacja Wójta Gminy Lisia Góra o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 Wójt Gminy Lisia Góra jako zarządca drogi informuje, że planowana jest dokumentacja projektowa dla rozbudowy/ przebudowy dróg gminnych nr:   Numer drogi Nazwa drogi 203701 K Lisia Góra — Stare Żukowice […]

Polska Strefa Inwestycji – szansa na rozwój Twojej firmy

Planujesz projekt inwestycyjny? Skorzystaj ze wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Planowane przedsięwzięcie może być realizowane na wszystkich terenach, również prywatnych. To szansa na rozwój Twojej firmy! W 2018 roku weszły w życie nowe przepisy określające zasady wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o […]

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów […]

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu: rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. […]

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!!!!!

Przedsiębiorco jeśli składałeś jakieś wnioski do CEIDG po 1 stycznia 2012 roku to już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top