Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Dla przedsiębiorców

Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkania Spotkanie informacyjne dedykowane jest przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych pozyskaniem wsparcia pożyczkowego z Funduszy Europejskich w związku z planowanym rozwojem firmy. Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Chętnych do […]

Płatność bezgotówkowa w Urzędzie Gminy.

Urząd Gminy Lisia Góra wprowadził możliwość wykonywania płatności bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy. Usługa realizowana jest dzięki uczestnictwu Gminy Lisia Góra w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Klienci Urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala nie będą ponosić żadnych opłat (prowizji) za dokonanie transakcji. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 5/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 4/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 3/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na […]

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną […]

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top