Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Ważne informacje

Informacja do właścicieli lasów – ważna informacja – dodatkowy termin konsultacji

Dodatkowy termin konsultacji – 2 październik 2017 r. w godz. od 9 do 14 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze pok. nr 21   Wójt Gminy Lisia Góra informuje, że na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie jest opracowywany Uproszczony Plan Urządzenia Lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W związku z tym informujemy, że projekt […]

Informacja do właścicieli lasów – ważna informacja

Wójt Gminy Lisia Góra informuje, że na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie jest opracowywany Uproszczony Plan Urządzenia Lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W związku z tym informujemy, że projekt w/w Planu jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Lisia Góra pok. Nr 3, do dnia 10.11.2017 r. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do […]

Informacje dotyczące stypendiów o charakterze socjalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, że wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra  na rok szkolny 2017/18 należy składać w terminie do 15 września 2017 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Lisiej  Górze pok. nr 12a w godzinach pracy Urzędu. zgodnie z ustawą […]

Oceny energetyczne – ważna informacja

Informujemy, że Urząd Gminy w Lisiej Górze stopniowo otrzymuje oceny energetyczne, które decydują o tym, czy dany budynek kwalifikuje się do dotacji na wymianę pieców bez żadnych dodatkowych prac lub czy konieczne są dodatkowe prace związane z termomodernizacją budynku. Informujemy, że jeśli firma NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni Biuro Projektowo-Handlowe (30-059 Kraków, ul.Reymonta […]

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) – zwołuję kolejną  XXX sesję Rady Gminy  Lisia Góra na dzień 01 września 2017 roku na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek […]

Gminna Spółka Komunalna w Lisiej Górze prosi o właściwe korzystanie z kanalizacji.

Przypominamy, iż kanalizacja zaprojektowana została  wyłącznie do odprowadzania ścieków oraz odpadów sanitarnych z naszych domów. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach oraz przepompowniach. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków. Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy […]

Uwaga Ważna Informacja !!!

Przestrzegamy wszystkich mieszkańców Gminy Lisia Góra przed oszustami podającymi się za pracowników firmy TAURON, którzy nakłaniają do zmiany obowiązujących umów lub przekazują nieprawdziwe informacje związane z dostawą prądu dla klientów indywidualnych. Podkreślamy, że przedstawiciele Taurona nie zawierają umów w domach klientów. Tauron nie wysyła handlowców do domów klientów indywidualnych! Jak czytamy na oficjalnej stronie TAURON Polska Energia – wszelkie […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O OBJĘCIE DOŻYWIANIEM NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r.  pracownicy socjalni, rozpoczęli przyjmowanie wniosków, o objęcie dożywianiem dzieci w przedszkolu i szkole na nowy rok szkolny 2017/2018. Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza  150% kryterium dochodowego […]

Copyrights © 2017 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top