Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Ważne informacje

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję IV Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 7 lutego 2019 roku na godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie […]

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2019r.

Firma odbierająca odpady komunalne: ECO TECH ul. T. Kościuszki 65c  28-130 Stopnica TEL: 510-472-760  NIP: 655-197-47-12 Terminy wywozu odpadów (zmieszane oraz segregowane) – Pierwsze półrocze 2019 r. Odbiór odpadów od godz. 7.00 do 20.00    Miejscowość: Brzozówka   Miesiąc Data wywozu   zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy segregowane worek niebieski (papier) Styczeń 17 17   […]

Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Lisia Góra

Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż w Urzędzie Gminy można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Porady udzielane będą nieodpłatnie: poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00 czwartki w godzinach 11.30 – 15.30 piątki  w godzinach  8:00 […]

III Sesja Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję III Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 28 grudnia 2018 roku na godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie […]

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2019 r. od firm, instytucji, szkół, przedszkoli, sklepów, lokali gastronomicznych itp.

Urząd Gminy Lisia Góra przypomina, że w wyniku podjętej uchwały przez Radę Gminy na sesji w dniu 14 listopada 2018 r. firmy, instytucje, szkoły, przedszkola, sklepy, lokale gastronomiczne itp., które dotychczas ponosiły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, od 01.01.2019 r. winny podpisać indywidualne umowy na wywóz śmieci z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne, […]

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top