Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Ważne informacje

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie  gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ – zwołuję kolejną  XXXII Sesję Rady Gminy  Lisia Góra na dzień 30 listopada 2017 roku na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu, które odbędzie się w dniu: 28 listopada 2017 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Zaopiniowanie materiałów na XXXII Sesje Rady […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Finansów

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Finansów, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku o godz.  1500 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Zaopiniowanie materiałów na XXXII sesje Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu: 28 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali  narad  Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie materiałów na XXXII Sesje Rady Gminy […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu: 28 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 20.09.2017 r. Rozpatrzenie […]

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Lisia Góra na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

Urząd Gminy Lisia Góra, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w Urzędzie Gminy, we środę 22 listopada 2017 r. w godzinach od 12:00 do 14:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej […]

Copyrights © 2017 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top