Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Ważne informacje

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 20 lutego 2018 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7820.1.31.2017 […]

Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Lisia Góra

Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż w Urzędzie Gminy można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej adwokata i radcy prawnego. Porady udzielane będą nieodpłatnie w czwartki oraz piątki  w godzinach  8:00 – 12:00,  pokój nr 21  (I piętro). Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwać osobie: 1) której zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej; 2) która posiada ważną […]

NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W ARiMR

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie UE nr 809/2014), od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie składane są w formie elektronicznej na udostępnionym przez ARiMR formularzu geoprzestrzennym wniosku o przyznanie pomocy. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl Rolnicy składają wnioski za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy w […]

Ogłoszenie o możliwości podjęcia stażu w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy, informuje o możliwości podjęcia stażu w Urzędzie Gminy w Lisiej Górze. Osoby mieszkające na terenie Gminy Lisia Góra, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, chętne podjąć staż prosimy o wysyłanie CV na adres e-mail: ug@lisiagora.pl do dn. 26.01.2018r.

XXXIV Sesja Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ – zwołuję kolejną XXXIV Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 30 stycznia 2018 roku na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek […]

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top