Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Ważne informacje

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 16 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-XI.7820.1.20.2018.JCh zmieniające postanowienie znak: WI-IX.7820.1.31.2017 z 20 lutego 2018 r. w zakresie terminu wykonania obowiązku […]

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ – zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 24 kwietnia 2018 roku na godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu  24 kwietnia 2018 r. o godz. 900 w sali  narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Ustalenie porządku obrad. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu, które odbędzie się w dniu: 24 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI Sesje Rady […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Finansów

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Finansów, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesje Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu: 24 kwietnia 2018 r. o godz. 8:30 w sali  narad  Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI Sesje Rady Gminy […]

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miesiącu kwietniu 2018 r.

Urząd  Gminy Lisia Góra uprzejmie informuje mieszkańców Gminy o planowanej  zbiórce odpadów wielkogabarytowych . Mieszkańcy Gminy podczas zbiórki mogą bezpłatnie oddać to wszystko, co zalega im w domach. Zachęcamy do skorzystania z okazji i pozbycia się niepotrzebnych, starych przedmiotów m. in.:  kanap, materaców, poniszczonych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD (kompletnego), komputerów, laptopów, monitorów, drukarek, starych dywanów […]

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla […]

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top