Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Ważne informacje

Utrudnienia w ruchu!!!

Informujemy, iż dn. 06.06.2018 r. w godzinach od 8:00- 16:00 ul. 1 Maja ( koło Urzędu Gminy) będzie częściowo zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że na wniosek inwestora – Zarządu Województwa Małopolskiego, […]

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o  samorządzie  gminnym  /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./ – zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 04 czerwca 2018 roku na godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze.   Proponowany porządek obrad: […]

UWAGA NA ŻMIJE!

Źródło: wikipedysta Astrum (Mirella Liszka), wikipedia.pl Żmije co raz częściej pojawiają się na podwórkach mieszkańców Gminy Lisia Góra! Prosimy o ostrożność! Żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce. Mimo, że liczba ukąszeń przez nią jest niewielka, to budzi ona powszechny strach. Żmija atakuje odruchowo, gdy nie ma możliwości ucieczki. Sama rana jest często niezauważalna; […]

Uwaga Przedsiębiorco

Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż w dniu 19 maja 2018 roku mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893), przedsiębiorca winien uzupełnić wpis w CEIDG o numer PESEL, w […]

Zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej Zawieszenia działalności gospodarczej będzie można dokonać na dowolny okres (bezterminowo). Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni (art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców). Przestanie obowiązywać zasada wykreślenia z CEIDG po upływie 24 m-cy zawieszenia. Przedsiębiorca będzie mógł w dowolnym momencie wznowić działalność gospodarczą. Przedsiębiorca zyska możliwość wskazania we wniosku zarówno daty […]

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 16 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-XI.7820.1.20.2018.JCh zmieniające postanowienie znak: WI-IX.7820.1.31.2017 z 20 lutego 2018 r. w zakresie terminu wykonania obowiązku […]

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ – zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 24 kwietnia 2018 roku na godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy […]

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top