Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Ważne informacje

II Sesja Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję II Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 13 grudnia 2018 roku na godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie […]

Informacja w sprawie składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż 15 grudnia 2018 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2019 r. W załączeniu wzór wniosku oraz Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lisia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu: 5 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali  narad  Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Wybór sekretarza Komisji Zaopiniowanie projektów uchwał na II Sesję Rady Gminy […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 14 00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Wybór sekretarza Komisji Zaopiniowanie projektów uchwał na […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Finansów

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Finansów, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Wybór sekretarza Komisji Zaopiniowanie projektów uchwał na II Sesję Rady Gminy w sprawie: projektu uchwały budżetowej na […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 1300 w sali  narad  Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Wybór sekretarza Komisji Zaopiniowanie projektów uchwał na II Sesję Rady Gminy w sprawie: projektu […]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam uprzejmie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 1500 w sali Narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Wybór sekretarza Komisji Zaopiniowanie projektów uchwał na II Sesję Rady Gminy […]

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top