Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Kategoria: Ważne informacje

Gminna Spółka Komunalna w Lisiej Górze prosi o właściwe korzystanie z kanalizacji.

Przypominamy, iż kanalizacja zaprojektowana została  wyłącznie do odprowadzania ścieków oraz odpadów sanitarnych z naszych domów. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach oraz przepompowniach. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków. Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy z […]

Informacja w związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze na świetlicy dla uczniów, którym rodzice […]

V Sesja Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję V Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 27 marca 2019 roku na godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie […]

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Lisia Góra

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję IV Sesję Rady Gminy Lisia Góra na dzień 7 lutego 2019 roku na godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lisiej Górze. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie […]

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2019r.

Firma odbierająca odpady komunalne: ECO TECH ul. T. Kościuszki 65c  28-130 Stopnica TEL: 510-472-760  NIP: 655-197-47-12 Terminy wywozu odpadów (zmieszane oraz segregowane) – Pierwsze półrocze 2019 r. Odbiór odpadów od godz. 7.00 do 20.00    Miejscowość: Brzozówka   Miesiąc Data wywozu   zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy segregowane worek niebieski (papier) Styczeń 17 17   […]

Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Lisia Góra

Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż w Urzędzie Gminy można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Porady udzielane będą nieodpłatnie: poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00 czwartki w godzinach 11.30 – 15.30 piątki  w godzinach  8:00 […]

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top