W sobotę 16 lutego w Restauracji ,,Wesoła” odbył się bal charytatywny dla Arletki. Organizatorami tejże imprezy były Panie Małgorzata Tokarczyk – Kozioł – Sołtys Wsi Nowe Żukowice oraz Monika Tomala – Sołtys Nowej Jastrząbki .

Honorowy patronat nad balem objęła Fundacja ,,Dajmy Dzieciom Miłość” jak również Wójt Gminy Lisia Góra – Arkadiusz Mikuła, Radni Gminy, OSP Nowe Żukowice, Wataha Rycerska.

Wśród gości byli rodzice dziewczynki, mieszkańcy, nauczyciele oraz wszystkie osoby, które lubią dobrą zabawę i chcieli zaangażować się w pomoc na rzecz Arletki. Roztańczonemu towarzystwu przygrywał DJ D.R.S – Robert D.

Uczestnikom towarzyszyła wspaniała atmosfera i zabawa. Dzięki wielkim sercom oraz hojności wielu osób możemy wesprzeć dziewczynkę, która od urodzenia zmaga się z ciężką chorobą.
Wyjątkowo istotnym punktem programu wydarzenia była licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców. Poprowadził ją Pan Arkadiusz G.- członek Watahy Rycerskiej. Dzięki profesjonalizmowi prowadzącego, licytacji towarzyszył doskonały humor i szczodrość licytujących.

Wspaniały nastrój nie opuścił zebranych gości aż do końca imprezy.
W imieniu Organizatorów, Rodziców Arletki, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom , sponsorom zaangażowanym w przygotowanie imprezy oraz aukcji. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę tych, którzy nie szczędzili sił i czasu, by tak wspaniała akcja mogła się odbyć.

Małgorzata Tokarczyk – Kozioł

Foto – Marcin Małek