Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Czterolistna Koniczynka

Na terenie Gminy Lisia Góra działa Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Czterolistna Koniczyna” w nowym składzie Zarządu:
Prezes Zarządu – mgr Bożena Mróz

Z-ca Prezesa-Zarządu – mgr Edyta Wiatr

Skarbnik- mgr Edyta Pikul

Sekretarz – mgr Anna Potępa

Członkowie Komisji Rewizyjnej – Marta Milczarek, mgr Bernadeta Janota, mgr Marcin Pawula

email: sds.lg@wp.pl

Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym, tzn. organizowanie spotkań integracyjnych, turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, spotkań z psychologiem, służenie radą w wyborze odpowiednich zabiegów leczniczych, ośrodków rehabilitacyjnych i szkół dla dzieci niepełnosprawnych.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto chce wspomóc działalność Stowarzyszenia lub jest osobą niepełnosprawną bądź opiekunem osoby niepełnosprawnej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (0-14) 6784173

Podajemy nr konta bankowego:
KBS Kraków O. Lisia Góra
 
31859100070110001014880001

Copyrights © 2017 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top