Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Łukowej realizuje międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów kl.I-III „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego ma zasięg międzynarodowy.
Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączą się w aktywną działalność edukacyjną.
Poruszanie ważnych wątków natury ekologicznej, przyczyni się do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwinięcia poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.