Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Deklaracje

DEKLARACJA
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona w oparciu o deklarację, którą właściciel nieruchomości zobowiązany był złożyć w Urzędzie Gminy w terminie do 29 marca 2013 roku.
Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie internetowej gminy, będzie również dostępna u sołtysów, w kościołach, szkołach i punktach handlowych
Deklaracja A (wzór obowiązujący w roku 2020) do pobrania – >>tutaj<< (plik docx), >>tutaj<< (plik pdf) – O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Do 29 marca 2013 należało wypełnić i doręczyć do Urzędu Gminy w Lisiej Górze deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie dostarczą wypełnionych deklaracji w w/w terminie, wysokość należnych opłat będzie ustalona przez gminę w formie decyzji administracyjnej. Wpisana do deklaracji liczba mieszkańców będzie podlegać weryfikacji przez gminę w oparciu o dane meldunkowe z referatu ewidencji ludności
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top