Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Brzozówce brali udział w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.  W opracowanym we wrześniu planie pracy „Z Nadzieją w przyszłość” uwzględnili działania skierowane do najmłodszych uczniów naszej szkoły, osób starszych i samotnych, osób chorych i niepełnosprawnych oraz tych, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Swoje plany skutecznie wprowadzali w życie przez cały rok szkolny.

Podejmowane działania i inicjatywy zostały następnie opisane w sprawozdaniu, które wysłano organizatorom. Komisja konkursowa doceniła pracę naszych Wolontariuszy i zostali oni zaproszeni na prezentację swojego projektu do Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Wolontariusze, wraz z opiekunami o. Januszem Kawą i Katarzyną Hobler, opracowali krótki spektakl, który pokazywał jakie działania na rzecz drugiego człowieka podejmowali. Całość została wzbogacona prezentacją multimedialną. Po przeglądzie w Tarnowie, Wolontariusze zostali zaproszeni do udziału w gali finałowej, która odbyła się 20 maja w Krakowie. Werdykt komisji oceniającej szkolne projekty był dla wszystkich bardzo zaskakujący! Wolontariusze z Brzozówki zostali laureatami I miejsca i już wkrótce pojadą na kilkudniową wycieczkę do Rzymu!

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wspierali działa Wolontariuszy w roku szkolnym 2018/2019. Nie ma bowiem nic piękniejszego niż dawanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi.