Gmina Lisia Góra pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego na drogi transportu rolnego. Otrzymana dotacja to 150 000zł.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg, a następnie wyłoniony wykonawca na realizację zadania. Zakończenie robót przewidziane jest na koniec września.

Dzięki pozyskanym środkom polepszą się warunki dojazdu mieszkańców do pól i gospodarstw rolnych.