W związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2019” oraz wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu „ Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” jednostka OSP Nowa Jastrząbka otrzymała dotację na zakup motopompy pożarniczej.

 Całkowity koszt realizacji zadania to 38 130,00 zł:

  • w tym dofinansowanie z Gminy Lisia Góra: 6 130,00zł
  • środki Województwa Małopolskiego: 12 000,00zł
  • środki MSWiA: 20 000,00 zł.