18 października 2018 r. w Zaczarniu miała miejsce niezwykła uroczystość upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła się ona od Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Roberta Filipowicz, o. Piotra Pacurę i Ks. Kazimierza Kruczyńskiego w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym, w której liczny udział wzięli zaproszeni goście i społeczność lokalna szkolna. Po jej zakończeniu wszyscy przemaszerowali na plac szkolny, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie Znaku Pamięci zaprojektowanego przez p. Ewę Kutę i p. Marka Kwapniewskiego, a ufundowanego przez mieszkańców Zaczarnia. Dokonali go p. Ewa Kuta, p. Dagmara Pytel – Kańka, p. Arkadiusz Mikuła, p. Marek Kwapniewski, Adrianna Szostak i Przemysław Madej. W tej historycznej chwili uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej podnieśli flagę państwową na maszt znajdujący się obok pomnika. Tę część uroczystości poprowadził p. Grzegorz Ważny.

Następnie goście, mieszkańcy Zaczarnia oraz społeczność szkolna udali się do sali gimnastycznej. Kolejna część obchodów 100-lecia niepodległości rozpoczęła się od powitania przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu, pana Tadeusza Kozioła, przybyłych, którzy po brzegi wypełnili halę. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Swoją obecnością progi szkoły zaszczycili m. in.: wójt gminy Lisia Góra p. Arkadiusz Mikuła, wizytator Kuratorium Oświaty p. Teresa Szydłowska, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Lisia Góra p. Paweł Stach, radni p. Małgorzata Tokarczyk, p. Marian Madej, p. Ryszard Kuta, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, p. Paweł Bukowskiego, starszy kustosz Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, p. Barbara Bukowska, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Tarnowie p. Stanisław Siadek wraz z delegacją, prezes Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro” p. Krzysztof Drwal, prezes Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem”, p. Stanisława Kapustka, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy, dyrektor GOK w Lisiej Górze, p. Edward Kędzierski, delegacja OSP w Zaczarniu na czele z prezesem panem Marianem Madejem i naczelnikiem Mieczysławem Nytko.

Następnie dyrektor wręczył po raz ostatni statuetkę „Róża Pamięci”, będącą symbolicznym podziękowaniem dla osoby w szczególny sposób wspierającej szkołę. Otrzymał ją p. Edward Kędzierski. Potem p. Tadeusz Kozioł w asyście, dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, p. Pawła Bukowskiego i p. Bożeny Kawy wręczył nagrody i wyróżnienia przyznane uczniom, którzy zostali laureatami XVII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Jaki piękny świat! – polskie pejzaże w poezji Marii Konopnickiej”.

Część artystyczna rozpoczęła się od historycznego wprowadzenia w tematykę koncertu „Drogi wolności”. Następnie zebrani mogli obejrzeć krótkie przedstawienie „Strajk we Wrześni”, ekspresywnie zagrane przez uczniów klasy VIII i III gimnazjum, przygotowane pod okiem p. Jolanty Kolak i p. Katarzyny Maślanki. Było ono manifestem postawy młodych Polaków, którzy bronili swej narodowości i wstępem do koncertu. Poruszające i piękne pieśni patriotyczne, nawiązujące do wydarzeń z historii Polski od 1918 roku do 2018, wykonali utalentowani soliści: Katarzyna Rąpała, Klaudia Rąpała, Marlena Madej i Jakub Marszałek, którym towarzyszył chór szkolny (składający się z uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Zaczarnia) oraz wspaniali muzycy: Paweł Maurycy, Jacek Bielecki, Robert Wałaszek oraz Dominika Cecot, Zofia Guzik, Agnieszka Siedlik, Albert Sumara, Michał Smajdor oraz Michał Świerczek. Pieśni ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi wykonanymi przez: p. Małgorzatę Stolarz, p. Joannę Ptak, p. Joannę Żurek i p. Iwonę Skicką. Przygotowaniem całości koncertu od strony muzycznej zajął się p. Dariusz Augustyn. Scenariusz całej uroczystości opracowali: Jolanta Kolak i Tadeusz Kozioł. O oświetlenie sali w czasie koncertu zadbał p. Piotr Kuta, firma E-events Team.

Z owacji na stojąco na koniec uroczystości można wywnioskować, że zrobiła ona duże wrażenie i podobała się zgromadzonej publiczności. Wszyscy podkreślali profesjonalizm całego przedsięwzięcia. Swymi wrażeniami z zebranymi podzielili się: p. Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra, p. Teresa Szydłowska, wizytator Kuratorium Oświaty, p. Paweł Stach – wiceprzewodniczący Rady Gminy Lisia Góra, a także p. Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, którzy wyrazili uznanie dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie tego historycznego dla społeczności Zaczarnia wydarzenia.