W minioną sobotę strażacy z gminy Lisia Góra mieli wiele powodów do radości. Wspomnienie ich patrona św. Floriana połączone było z uroczystym otwarciem powiększonej remizy OSP Kobierzyn.
Już tradycyjnie strażacka brać rozpoczęła świętowanie od eucharystii w kościele w Łukowej, aby po jej zakończeniu przenieść się do rozbudowanej remizy w Kobierzynie.
Dotychczas strażacy z tej najmniejszej miejscowości w gminie Lisia Góra dysponowali de facto wyłącznie garażem, teraz jest też część socjalna i administracyjna, które pozwolą na jeszcze sprawniejsze funkcjonowanie. Ponadto, w sprzęt ułatwiający pracę druhów, doposażony został wspomniany garaż.
Koszt modernizacji wyniósł bez mała 150 tys. zł.  Z tej kwoty 26 tys. zł. to dotacja z programu Małopolskie Remizy przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Reszta, to środki własne z budżetu gminy Lisi Góra.
Po modernizacji, budynek remizy OSP tworzy wraz z budynkiem szkoły podstawowej oraz przedszkolem spójną architektonicznie, estetycznie i funkcjonalnie całość.
– Jest to obecnie remiza odpowiadająca na aktualne zapotrzebowanie miejscowych strażaków, aby mogli funkcjonować w godziwych warunkach i nadal się rozwijać – podkreślał podczas uroczystego otwarcia  wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła. – Warto w tym momencie podkreślić  profesjonalizm strażaków z Kobierzyna, którzy niemal zawsze zajmują  wysokie lokaty podczas naszych gminnych zawodów strażackich. Niech nowe pomieszczenia służą Wam jak najlepiej.
– Gratuluję Wam tej pięknej jednostki. To naprawdę miły widok, kiedy społeczność lokalna ma takich druhów i może spotykać się w tak pięknie odremontowanych pomieszczeniach.- podkreślał st. bryg. mgr inż. Piotr Szpunar, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie..
– Dziękuję, że jesteście zawsze tam, gdzie jesteście potrzebni. Dziękuję władzom gminy Lisia Góra: wójtowi Mikule, przewodniczącemu Rady Gminy za zrozumienie i dostrzeżenie potrzeb strażaków z Kobierzyna. To dzięki zaangażowaniu gminnych środków możemy dziś się cieszyć z rozbudowanej remizy. To kolejny rozdział w historii Kobierzyna. Udało nam się już stworzyć swoiste centrum wsi Jest piękna szkoła, przedszkole, a teraz mamy piękną remizę – zaznaczał z kolei Ryszard Witek, sołtys Kobierzyna oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Lisia Góra.
Dodajmy, że uroczystego poświęcenia obiektu dokonał kapelan gminny strażaków ks. Henryk Bielak.