Uroczystość związana z oficjalnym przekazaniem do służby nowego pojazdu rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w kościele w Łukowej, skąd barwny korowód strażaków i samochodów z gminnych jednostek OSP przemaszerował na plac przez remizą w Łukowej.

– OSP w Łukowej należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To duża odpowiedzialność i zobowiązanie. Jako samorząd staramy się wspierać działalność naszych jednostek OSP, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w niedalekim Kobierzynie, gdzie rozbudowaliśmy remizę. Dziś natomiast druhom z Łukowej przekazujemy samochód. Mam nadzieję, że będzie on dobrze służył jednostce. Życzę Wam jednak, aby w głównej mierze był wykorzystywany do ćwiczeń, a nie do akcji gaśniczych i ratunkowych, których oby było jak najmniej – mówił wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła.

Gmina Lisia Góra na zakup samochodu przekazała 370 tys. zł. Z kolei dotacja z programu Bezpieczna Małopolska wniosła 80 tys. zł.