„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać dziecku- jest wykształcenie”- Arystoteles
Tegoroczne gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu.
Na zaproszenie wójta Arkadiusza Mikuły przybyli dyrektorzy placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, nauczyciele oraz pracownicy oświaty, a także radni. Pan Wójt podziękował im za trud wkładany w wychowanie młodego pokolenia. Podkreślił jak ważną rolę pełnią w kształtowaniu i szlifowaniu wielu talentów z jakimi spotykają się w codziennej pracy.
Szczególne podziękowania należą się Panu Tadeuszowi Kozioł, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zaczarniu, i wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali z uczniami przepiękną część artystyczną.