Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Decyzja w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką dróg

Karta Informacyjna
1
Decyzja w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego.
Podstawa Prawna:
Art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 260)
Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 6 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl) pobierz >>tutaj<<
Wymagane załączniki:
Ø Mapa sytuacyjna 1:500 lub 1:000 z naniesionym uzbrojeniem (szt. 2).
Ø Warunki techniczne przyłączenia do sieci.
Dokumenty do wglądu
dowód osobisty
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17zł)
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Tel. 14 6784-678 wew. 124
Godziny pracy
Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30
Jednostka odpowiedzialna
 Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna: Miłosz Sacha
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty za odwołanie
brak
Uwagi
Przez obce urządzenia należy rozumieć urządzenia nie związane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego prowadzone w drodze zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym do osi drogi (kolektory gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczne, ciepłownicze itd.)
Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top