Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Decyzja w sprawie lokalizacji na terenie działek gminnych obcych urządzeń

Decyzja w sprawie  lokalizacji na terenie działek gminnych obcych urządzeń

I.                   Podstawa Prawna:

Ø      Art. 39 ust 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami).

Ø      Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1980 roku, Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami)

II.                Wymagane wnioski:

Ø      Wniosek o wydanie decyzji w sprawie  lokalizacji na terenie działek gminnych obcych urządzeń (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl  pobierz  >>tutaj<<

III.             Wymagane załączniki:

 

Ø      Mapa sytuacyjna 1:500 lub 1:000 z naniesionym uzbrojeniem (szt. 2).

Ø      Uzgodnienie trasy przyłącza przez Zespół uzgadniania Dokumentacji Projektowej  w Tarnowie. (ksero).

Ø      Wypis z rejestru ewidencji gruntów – dotyczy działkii gminnej.

Ø      Warunki techniczne przyłączenia do sieci.

IV.              Dokumenty do wglądu

Ø      dowód osobisty

V.                 Opłaty

brak

VI.              Termin załatwienia sprawy

 

Ø      Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.

VII.           Miejsce załatwienia sprawy

 

Ø      Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Tel. 14 6784-678 wew 124

VIII.        Godziny pracy

 

Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30

IX.              Jednostka odpowiedzialna

 

Ø      Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,

Ø      Osoba odpowiedzialna: Miłosz Sacha

Ø      e-mail: sacha@lisiagora.pl

X.                 Tryb odwoławczy

Ø      Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI.              Opłaty za odwołanie

 

Ø      brak

XII.           Uwagi

Ø      Przez obce urządzenia należy rozumieć urządzenia np. kolektory gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczne, ciepłownicze itd.

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top