Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Decyzja w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

Karta Informacyjna

                   Decyzja w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

I.                   Podstawa Prawna:

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027);

 

2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

 

II.                Wymagane wnioski:

 

Ø      Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra, pok. nr 5 lub na stronie internetowej: www.lisiagora.pl)  pobierz: >>tutaj<<

III.             Wymagane załączniki:

 

Ø      dokument własności lub protokół badania ksiąg wieczystych,

Ø      wypis z rejestru gruntów przedmiotowych działek

Ø      mapa ewidencyjna

Ø      zobowiązanie geodety uprawnionego do wykonania czynności

IV.              Dokumenty do wglądu

 

Ø      brak

V.                 Opłaty

Ø      brak

VI.              Termin załatwienia sprawy

 

Ø      W zależności od dostarczenia dokumentów sporządzonych przez uprawnionego geodetę przeprowadzającego rozgraniczenie.

VII.           Miejsce załatwienia sprawy

 

Ø      Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Tel. 014 6784-347

VIII.        Godziny pracy

 

Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30

 

IX.              Jednostka odpowiedzialna

 

Ø      Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji

X.                 Tryb odwoławcz

 

Ø      Żądanie przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI.              Opłaty za odwołanie

Ø      brak

XII.           Uwagi

Ø      brak

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top