Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Decyzja w sprawie ustalenia opłaty planistycznej

Decyzja w sprawie ustalenia opłaty planistycznej

I.                   Podstawa Prawna:

 

1.       art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1 i 6 oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  Nr 80, poz.717, ze zm.)

2.       art. 2 § 1 pkt 1, art. 207 i art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)

 

II.                Wymagane wnioski:

 

Ø      Wniosek o o ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl).   pobierz   >>tutaj<<

III.             Wymagane załączniki:

 

Ø      Aktualny dokument poświadczający własność działki (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)

IV.              Dokumenty do wglądu

 

Ø      brak

V.                 Opłaty

 

Ø      Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za decyzję

VI.              Termin załatwienia sprawy

 

Ø      Do 30 dni w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego, zaś w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 KPA)

VII.           Miejsce załatwienia sprawy

 

Ø      Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Tel. 014 6784-347

VIII.        Godziny pracy

 

Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30

 

IX.              Jednostka odpowiedzialna

 

Ø      Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Ø      Osoba odpowiedzialna: mgr Teresa Szczupał

X.                 Tryb odwoławczy

 

Ø      Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI.              Opłaty za odwołanie

 

Ø      brak

XII.           Uwagi

 

Ø      brak

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top