Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Potwierdzenie dostępu działki do gminnej drogi publicznej

Karta Informacyjna
5
Potwierdzenie dostępu działki do gminnej drogi publicznej.
Podstawa Prawna
Art. 35 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 260)
Wymagane wnioski
Wniosek o wydanie potwierdzenia dostępu działki do gminnej drogi publicznej (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 6 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl)  pobierz  >>tutaj<<
Wymagane załączniki:
Mapa sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000 szt. 1. potwierdzająca dostęp do drogi publicznej gminnej.
Dokumenty do wglądu
dowód osobisty
Opłaty
W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17zł)
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od daty wpływu podania na dziennik podawczy.
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 6, Tel. 14 6784-678 wew. 124
Godziny pracy
Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30
Jednostka odpowiedzialna
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
Osoba odpowiedzialna: Miłosz Sacha
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Opłaty za odwołanie
 brak
Uwagi
Wniosek składa się tylko w przypadku istnienia w terenie zjazdu do określonej nieruchomości. W przypadku zmiany lokalizacji zjazdu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji na wykonanie nowego zjazdu. Potwierdzeniem dostępu do drogi publicznej gminnej jest również zjazd z drogi gminnej na drogę prywatną.
Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top