Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

I.                   Podstawa Prawna:

·         Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592);

·        Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

·         Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami)

II.                Wymagane wnioski:

·         wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania (do pobrania w Urzędzie Gminy Lisia Góra w pokoju nr 6 lub na stronie internetowej www.lisiagora.pl    pobierz  >>tutaj<<

III.             Wymagane załączniki:

 

·         mapa z aktualnym podziałem geodezyjnym w skali 1:2000

 

 

IV.              Dokumenty do wglądu

·         brak

V.                 Opłaty

·         17 zł w przypadku wydania zaświadczenia

 

VI.              Termin załatwienia sprawy

·         7 dni

 

VII.           Miejsce załatwienia sprawy

 

·         Urząd Gminy Lisia Góra, Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. nr 5, Tel. 014 6784-347

VIII.        Godziny pracy

 

Pn. 8.00-17.00, Wt. 7.30-15.30, Śr. 7.30-15.30, Cz. 7.30-15.30, Pt. 7.30-14.30

IX.              Jednostka odpowiedzialna

 

·         Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,

·         Osoba odpowiedzialna: Inspektor Teresa Szczupał

·         e-mail: szczupal@lisiagora.pl

X.                 Tryb odwoławczy

·         Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisia Góra

XI.              Opłaty za odwołanie

·         brak

XII.           Uwagi

·         wnioski należy składać na dzienniku podawczym pok nr 10

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top