Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Ogólna informacja z zakresu obrony cywilnej

SZANOWNI PAŃSTWO
Jednym z zadań stojących przed władzami Gminy Lisia Góra jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy .
Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego , że zarówno w czasie wojny jak i w czasie pokoju mogą wystąpić poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności .
Żyjemy w świecie stwarzającym coraz więcej zagrożeń. W czasie pokoju zdarzają się awarie w zakładach przemysłowych lub katastrofy transportowe . W ich wyniku do atmosfery przedostają się substancje promieniotwórcze , trujące i inne groźne dla zdrowia i życia ludzi . Groźbę stwarzają również klęski żywiołowe (powodzie , huragany itp.)
W niniejszym informatorze pragniemy Państwu przedstawię podstawowe informacje porady, praktyczne wskazówki, jak należy postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia, co i kiedy powinniśmy zrobić aby pomóc sobie, rodzinie, sąsiadom.

 

Szef Obrony Cywilnej
Gminy Lisia Góra
Arkadiusz Mikuła
CEL I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ
Obrona Cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożenia środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
Zadania Obrony Cywilnej obejmują w szczególności :
Zadania Obrony Cywilnej we czasie pokoju obejmują:
Organizacje Obrony Cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy .
POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
ALARM POWIETRZNY
Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.
Osoby znajdujące się w domu powinny:
Osoby znajdujące się w miejscu publicznym powinny :
Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukrycia. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążą udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.
ALARM O SKAŻENIACH
Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:
Przebywając na terenie otwartym należy:
Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:
– włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,
Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.
UPRZEDZENIA O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy :
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami należy :
UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA
Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:
Przebywając na terenie otwartym: należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
Przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.
ODWOŁANIE ALARMU
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

SYGNAŁY POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top