Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Eliminacje szkolne Konkursu na Najciekawszy Reportaż „Firmy Gminy Lisia Góra”

W pierwszej połowie listopada 2017 r. w szkołach odbyły się eliminacje szkolne Konkursu na Najciekawszy Reportaż „Firmy Gminy Lisia Góra”. Podczas eliminacji 1. stopnia Szkolne Komisje Konkursowe dokonały oceny zgłoszonych reportaży uczniowskich zgodnie z opracowanymi wcześniej kryteriami oceniania. Zgodnie z Regulaminem Konkursu na Najciekawszy Reportaż „Firmy Gminy Lisia Góra” Szkolne Komisje Konkursowe działające w szkołach podstawowych w: Lisiej Górze, Starych Żukowicach i Zaczarniu wyłoniły po 2 najlepsze reportaże na eliminacje gminne, zaś Szkolna Komisja Konkursowa działająca w Zespole w Nowej Jastrząbce wybrała 1 reportaż. Przewodniczący Szkolnych Komisji Konkursowych przekazali protokoły z eliminacji szkolnych koordynatorowi organizacyjnemu projektu panu Tomaszowi Wrońskiemu.

Reportaże, które zostały ocenione jako najlepsze na eliminacjach szkolnych, są zamieszczone na stronie projektu w zakładce „Konkursy”.

Tytuły reportaży – laureatów eliminacji szkolnych

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu:

Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top