Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. Lisia Góra ogłasza przetarg na: Wykonanie termoizolacji budynku administracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr 1244 w miejscowości Lisia Góra ul. Rolnicza 39.
Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się na Naszej stronie internetowej www.gsklg.pl. Wszelkie pytania można kierować na Nasz adres a-mail sekretariat@gsklg.pl oraz pod nr tel. 146784-102od pon-pt w godz. 7.00.-15.00