Prosimy o wystawianie przed teren posesji pojemników i worków z odpadami do godz. 7:00 w dniu wywozu.

ECOTECH ul. T. Kościuszki 65c 28-130 Stopnica

Tel: 510 472 760, email: eco_tech@o2.pl

 

 

Miejscowości :     Lisia Góra ulice : Jaracza , Południowa , Długa , Mielecka , Szkolna , Nowe Żukowice

 

Miesiąc

                               Terminy odbioru odpadów
Zmieszane Bioodpady Segregowane Opakowania z papieru i tektury
Styczeń         4,24           24          24  
Luty          13         27          27  
Marzec          5,25         30          30           30
Kwiecień          14         27          27  
Maj          6,26         25          25  
Czerwiec          18         29          29           29

 

Miejscowości :    Pawęzów , Breń , Lisia Góra ulica Breńska

 

 

Miesiąc

                               Terminy odbioru odpadów
Zmieszane Bioodpady Segregowane Opakowania z papieru i tektury
Styczeń           7,28          30         30        
Luty           19         25         25  
Marzec           11         30         30           30
Kwiecień          1,22         28         28  
Maj          14         29         29  
Czerwiec           2,25         29         29           29

 

Miejscowości :   Lisia Góra ulice : Rolnicza, 1 Maja, Bema, Kościuszki, Rataja , Sucharskiego, Łukowska, Witosa, Tarnowska, Warzywna, Zagumnie, Kobierzyn

 

 

Miesiąc

                               Terminy odbioru odpadów
Zmieszane Bioodpady Segregowane Opakowania z papieru i tektury
Styczeń        3,23          13          13  
Luty         14          7           7  
Marzec         6,26          2           2            2
Kwiecień          17          3           3  
Maj         5,29          5          5  
Czerwiec          19          1          1           1

 

Miejscowości :                                  ZACZARNIE

 

 

Miesiąc

                               Terminy odbioru odpadów
Zmieszane Bioodpady Segregowane Opakowania z papieru i tektury
Styczeń          7,28          15         15        
Luty           19         10         10  
Marzec         10,31         16         16           16
Kwiecień          22          8          8  
Maj          12         11         11  
Czerwiec         3,23          3          3            3

 

Miejscowości :                                  BRZOZÓWKA

 

 

Miesiąc

                               Terminy odbioru odpadów
Zmieszane Bioodpady Segregowane Opakowania z papieru i tektury
Styczeń          9,29          22         22        
Luty           18         27         27  
Marzec           11         26         26          26 
Kwiecień         1,22         27         27  
Maj          12         25        25  
Czerwiec         3,23         29        29           29

 

Miejscowości :                                STARE ŻUKOWICE

 

 

Miesiąc

                               Terminy odbioru odpadów
Zmieszane Bioodpady Segregowane Opakowania z papieru i tektury
Styczeń           15          10          10        
Luty           4,26          6          6  
Marzec           19          5          5          5
Kwiecień           8,29          3          3  
Maj           19         11         11  
Czerwiec           9,30          3          3           3

 

 

 

 

 

Miejscowości :                                 Śmigno , Łukowa

 

 

Miesiąc

                               Terminy odbioru odpadów
Zmieszane Bioodpady Segregowane Opakowania z papieru i tektury
Styczeń           9,29          20           20        
Luty           20         26          26  
Marzec           12         25          25           25
Kwiecień          2,24         27          27  
Maj           15         29          29  
Czerwiec           5,26         30          30           22

 

Miejscowości :                                NOWA JASTRZĄBKA

 

 

Miesiąc

                               Terminy odbioru odpadów
Zmieszane Bioodpady Segregowane Opakowania z papieru i tektury
Styczeń          3,21          17          17  
Luty           12         11          11  
Marzec          3,25         17          17            17
Kwiecień          14         15          15  
Maj          5,26         19          19  
Czerwiec         17         26          26           26