Firma odbierająca odpady komunalne:

ECO TECH

ul. T. Kościuszki 65c  28-130 Stopnica

TEL: 510-472-760

 NIP: 655-197-47-12

Terminy wywozu odpadów (zmieszane oraz segregowane) – Pierwsze półrocze 2019 r.

Odbiór odpadów od godz. 7.00 do 20.00

  


Miejscowość: Brzozówka

 

Miesiąc Data wywozu
  zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy

segregowane worek niebieski (papier)

Styczeń 17 17  
Luty 7,28 7  
Marzec 21 21 21
Kwiecień 11 11  
Maj 2,23 23  
Czerwiec 13 13 13

 


Miejscowości:

KOBIERZYN, LISIA GÓRA ulice: Rolnicza, 1 Maja, Bema, Kościuszki, Rataja, Sucharskiego, Łukowska, Witosa, Tarnowska, Warzywna, Zagumnie, Leśna

Miesiąc Data wywozu
  zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy

segregowane worek niebieski (papier)

Styczeń 10,31 10  
Luty 21 21  
Marzec 14 14 14
Kwiecień 4,25 4  
Maj 16 16  
Czerwiec 6,27 6 6

 

Miejscowość: 

LISIA GÓRA  ulice: Jaracza, Południowa, Długa, Mielecka, Szkolna, NOWE ŻUKOWICE

Miesiąc Data wywozu
  zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy

segregowane worek niebieski (papier)

Styczeń 11 11  
Luty 1,22 22  
Marzec 15 15 15
Kwiecień 5, 26 26  
Maj 17 17  
Czerwiec 7,28 28 28

 

Miejscowości:  ZACZARNIE

Miesiąc Data wywozu
  zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy

segregowane worek niebieski (papier)

Styczeń 15 15  
Luty 5, 26 5  
Marzec 19 19 19
Kwiecień 9, 30 9  
Maj 21 21  
Czerwiec 11 11 11

 

Miejscowość: NOWA JASTRZĄBKA

Miesiąc Data wywozu
  zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy

segregowane worek niebieski (papier)

Styczeń 9, 30 9  
Luty 20 20  
Marzec 13 13 13
Kwiecień 3, 24 3  
Maj 15 15  
Czerwiec 5, 26 5 5

 

Miejscowości: 

PAWĘZÓW, BREŃ, LISIA GÓRA ulica: Breńska

Miesiąc Data wywozu
  zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy segregowane worek niebieski (papier)
Styczeń 16 16  
Luty 6, 27 6  
Marzec 20 20 20
Kwiecień 10 10  
Maj 4, 22 4  
Czerwiec 12 12 12

 

Miejscowość: STARE ŻUKOWICE

Miesiąc Data wywozu
  zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy segregowane worek niebieski (papier)
Styczeń 8, 29 8  
Luty 19 19  
Marzec 12 12 12
Kwiecień 2, 23 2  
Maj 14 14  
Czerwiec 4, 25 4 4

 

Miejscowości:  ŚMIGNO, ŁUKOWA

Miesiąc Data wywozu
  zmieszane segregowane worek żółty, zielony i brązowy segregowane worek niebieski (papier)
Styczeń 18 18  
Luty 8 8  
Marzec 1, 22 22 22
Kwiecień 12 12  
Maj 4, 24 24  
Czerwiec 14 14 14