Miejscowości: Breń, Kobierzyn, Śmigno, Łukowa, Pawęzów, Lisia Góra

Harmonogram odbioru odpadów

Miejscowości: Brzozówka, Zaczarnie, Stare Żukowice, Nowe Żukowice, Nowa Jastrząbka

Harmonogram odbioru odpadów