Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż na dzień 17 grudzień 2020 roku godz. 11.40 liczba osób w kwarantannie z terenu GMINY LISIA GÓRA wynosi 23.