Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż na dzień 22 października 2020 roku godz. 10.25 liczba osób w kwarantannie z terenu GMINY LISIA GÓRA wynosi 93.

Stan na dzień 21 października 2020 r. (dane z http://powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/covid-19-informacje-z-powiatu) 27 osób ma potwierdzone zakażenie COVID-19 w Gminie Lisia Góra.