Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż na dzień 07 sierpnia 2020 roku liczba osób w kwarantannie z terenu GMINY LISIA GÓRA wynosi 31.

Na chwilę obecną 3 osoby mają potwierdzone zakażenie COVID-19 w Gminie Lisia Góra.