W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą pojawienia się w obiegu różnych terminów odbioru odpadów komunalnych  z terenu gminy Lisia Góra  Wójt Gminy uprzejmie informuje mieszkańców, iż obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów jest ten zamieszczony na stronie internetowej gminy (Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisia Góra – Pierwsze półrocze 2020 r.) oraz  dostępny w formie papierowej w tut. Urzędzie.

Za utrudnienia przepraszamy.