Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż osoby które w wyniku nawałnicy, gwałtownych burz, ulewnego deszczu poniosły straty w gospodarstwach domowych ( budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych ) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą zgłaszać szkodę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze.  
Z poważaniem Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Zając.