Gminna Spółka Komunalna sp z o.o. działając na podstawie art. art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), informuje, że dnia 23 listopada ogłoszona została na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie PGW Wody Polskie znak Rz.RZT.70.119.2021.MKO  zatwierdzająca taryfę na okres trzyletni z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lisia Góra, części Miasta Tarnowa w obrębie ulic Wiśniowej, Krzyskiej, Nowodąbrowskiej, Czereśniowej, Harasymowicza, Śliwkowej, Miłorzębowej, Jagodowej i Poziomkowej, Łęgowej i Niedomickiej, części Gminy Dąbrowa Tarnowska – w miejscowościach Brnik – przysiółek Wola i Laskówka Chorąska – przysiółek Łazy oraz dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla części Gminy Żabno – miejscowości Bobrowniki Wielkie, Ilkowice, Łęg Tarnowski, Niedomice oraz  miejscowość Żabno w obrębie ulic Tarnowskiej, Dolnej i Szkotnik, oraz na terenie części Gminy Radłów – miejscowość Biskupice Radłowskie w obrębie ulicy Zawodzie.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2021r. Pełny tekst taryfy w załączniku

Poniżej opis taryfowych grup odbiorców usług oraz oraz rodzaje cen i stawek opłat w kolejnych trzech latach obowiązywania taryfy 

Taryfowe grupy odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfowa grupa odbiorców Opis grup taryfowych
Grupa 1 Odbiorcy z terenu Gminy Lisia Góra oraz czterech miejscowości Gminy Żabno (Łęg Tarnowski. Bobrowniki Wielkie, Niedomice, Ilkowice)
Grupa 2 Odbiorcy z części Miasta Tarnowa w obrębie ulic Wiśniowej, Krzyskiej, Nowodąbrowskiej, Czereśniowej, Harasymowicza, Śliwkowej, Miłorzębowej, Jagodowej i Poziomkowej, Łęgowej i Niedomickiej, z części Gminy Dąbrowa Tarnowska – miejscowości Brnik i Laskówka Chorąska, Odbiorcy z części Gminy Żabno – miejscowość Żabno w obrębie ulic Tarnowskiej, Dolnej i Szkotnik, oraz z części Gminy Radłów – miejscowość Biskupice Radłowskie w obrębie ulicy Zawodzie

Taryfowe grupy odbiorców usług w przypadku usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfowa grupa odbiorców Opis grup taryfowych
Grupa 1 Odbiorcy z terenu Gminy Lisia Góra
Grupa 2 Odbiorcy z części Miasta Tarnowa w obrębie ulic Wiśniowej, Krzyskiej, Nowodąbrowskiej, Czereśniowej, Harasymowicza, Śliwkowej, Miłorzębowej, Jagodowej i Poziomkowej, Łęgowej i Niedomickiej, Odbiorcy z części Gminy Dąbrowa Tarnowska – miejscowości Brnik i Laskówka Chorąska

 

  1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

1)  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od
1 grudnia 2021r. do 30 listopada 2022r.

Grupa taryfowa Cena  za m3 dostarczonej wody netto Cena  za m3 dostarczonej wody brutto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) brutto
Grupa 1 3,95 4,27 3,68 3,97
Grupa 2 3,95 4,27 3,68 3,97

2)  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 grudnia 2022r. do 30 listopada 2023r.

Grupa taryfowa Cena  za m3 dostarczonej wody netto Cena  za m3 dostarczonej wody brutto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) brutto
Grupa 1 4,01 4,33 3,72 4,02
Grupa 2 4,01 4,33 3,72 4,02

3)  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 01 grudnia 2023r. do 30 listopada 2024r.

Grupa taryfowa Cena  za m3 dostarczonej wody netto Cena  za m3 dostarczonej wody brutto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) brutto
Grupa 1 4,07 4,40 3,76 4,06
Grupa 2 4,07 4,40 3,76 4,06


4). Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 grudnia 2021r. do 30 listopada 2022r.

Grupa taryfowa Cena  za m3 odprowadzanych ścieków netto Cena  za m3 odprowadzanych ścieków brutto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) brutto
Grupa 1 6,97 7,53 6,53 7,05
Grupa 2 6,97 7,53 6,53 7,05

 

 

 

5). Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 grudnia 2022r. do 30 listopada 2023r.

Grupa taryfowa Cena  za m3 odprowadzanych ścieków netto Cena  za m3 odprowadzanych ścieków brutto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) brutto
Grupa 1 7,11 7,68 6,56 7,08
Grupa 2 7,11 7,68 6,56 7,08

6). Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01 grudnia 2023r. do 30 listopada 2024r

Grupa taryfowa Cena  za m3 odprowadzanych ścieków netto Cena  za m3 odprowadzanych ścieków brutto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) netto Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) brutto
Grupa 1 7,16 7,73 6,82 7,37
Grupa 2 7,16 7,73 6,82 7,37

7)  Wysokość  stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

Rodzaj opłaty Cena netto w zł  w okresie od 01.12.2021 do 30.11.2022r Cena netto w zł w okresie od 01.12.2022r. do 30.11.2023r. Cena netto w zł w okresie od 01.12.2023r. do 30.11.2024r.
stawka opłaty za każde przekroczenie krotności dopuszczalnego stężenia składnika określonego w umowie lub w rozporządzeniu * 6,97 za m3  razy krotność przekroczenia

 

7,11 zł za m3  razy krotność przekroczenia 7,16 zł za m3  razy krotność przekroczenia

 

* Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tj. Dz.U 2016r. poz 1757)