Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada można składać wnioski na wyprawkę szkolną dla ucznia tzw. 300+. Wypłata środków w ramach programu „Dobry start” jest jednorazowa, dla uczniów do 20 roku życia i nie zależy od dochodów rodziców.