Świadczenia wychowawcze (500+) zostały wypłacone na konta bankowe w dniu 20 grudnia 2017, natomiast w kasie GOPS będą wypłacane w dniu 21 grudnia.