W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Małopolskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, od dnia 24 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Lisia Góra wprowadzona zostaje zasada, że osobiste stawiennictwo w urzędzie jest możliwe jedynie w przypadkach szczególne uzasadnionych. Odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Urzędu, przy zachowaniu maksimum środków ostrożności, takich jak:

– obsługa klientów będzie się odbywać przy okienku kasowym,

– wnioski prosimy wrzucać do urny przy głównych drzwiach urzędu,

– spisanie danych osobowych i kontaktowych obsługiwanej osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp.

Przypominamy także, że kasa w Urzędzie Gminy jest zamknięta, a wszelkie płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować za pomocą przelewów elektronicznych z domów. Do budynku Urzędu petenci będą wpuszczani pojedynczo. Jeśli sprawa nie wymaga wizyty w Urzędzie prosimy aby skorzystać z dostępnych elektronicznych narzędzi załatwiania spraw w urzędach – e-mail czy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP: mf0380sted/skrytka), a także kontaktować się z pracownikami urzędu telefonicznie w godzinach pracy urzędu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Adres e-mail do kontaktu z Urzędem Gminy w Lisiej Górze:  ug@lisiagora.pl

Nr telefonów: 146784-678, 146784-886

USC(zgony, śluby, dowody osobiste) – 146784-563

 

Numery wewnętrzne:

111 – Sekretariat

100 – Dziennik Podawczy

119 – Podatki

121 – Ewidencja Ludności

117 – Gospodarka Odpadami, Rolnictwo

123, 124 – Budownictwo

114 – Księgowość

132 – Płace

122 – Skarbnik

125 – CEIDG lub mailowo nowak@lisiagora.pl

118 – Oświata

116 – Dotacje unijne

128 – 500+

120 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

115 – Świadczenia Rodzinne