Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lisia Góra zagospodarowują odpady w następujących instalacjach :
1.         Zmieszane odpady komunalne
2.         Odpady zielone
3.         Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top