Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LISIA GÓRA

W roku 2019 firmą odbierającą odpady komunalne (zmieszane z pojemników, segregowane w workach) zarówno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu całej gminy jest ECO TECH ul. T. Kościuszki 65C  28-130 Stopnica TEL: 510-472-760  NIP: 655-197-47-12

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top