Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LISIA GÓRA

W roku 2017 firmą odbierającą odpady komunalne (zmieszane z pojemników, segregowane w workach) zarówno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych z terenu całej gminy jest REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. Kraków ul. Półłanki 64

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top