WAŻNE :

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LISIA GÓRA

Prezes Rady Ministrów na podstawie art.16 ust.1 ustawy  z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.796) podpisał Zarządzenie:

Nr 197 z dnia 7 października 2019 r . w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)  na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23:59.

Wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni i wiąże się z prowadzeniem wzmożonego monitoring stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia alarmowego uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb , ale też od czujności obywateli.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłoszone Policji za pośrednictwem nr telefonów 112 lub 997.